Liczba odwiedzin strony: 33919 Osób na stronie: 1
 

Celiński Krzysztof, adwokat

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 61 poz. 538 - Rodzaje amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki i może następow
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki i może następować na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ państwa, na którego terytorium ta amunicja się znajduje 2) (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.) Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Określa się rodzaje amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki i może następować na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ państwa, na którego terytorium ta amunicja się znajduje. 2. Rodzaje amunicji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może następować na podstawie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki (Dz. U. Nr 52, poz. 456). § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428). 2)    Niniejsze rozporządzenie wdraża art. 10 ust. 4 dyrektywy Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów...
Monitor Polski 1999 Nr 26 poz. 406 - Wysokość zasiłku dla bezrobotnych
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. (M.P. z dnia 30 lipca 1999 r.) Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 września 1999 r. do dnia 30 listopada 1999 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 402,60 zł.
KRS 0000308615 - ALBA TRANS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ALBA TRANS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JANA OSTROROGA 10/20 01-163 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000308615
KRS 0000308614 - "SOFTWARE PARK KRAKÓW" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SOFTWARE PARK KRAKÓW" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIENNA 39 00-121 WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
675-139-59-53 120720135 0000308614
KRS 0000308613 - KAMAR MAREK MARKIEWICZ, MALWINA MARKIEWICZ SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KAMAR MAREK MARKIEWICZ, MALWINA MARKIEWICZ SP. J. SP. J. 2008-06-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOŚCIUSZKI 11 25-310 KIELCE M. KIELCE M. KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
657-261-67-16 260002204 0000308613
KRS 0000308612 - FUNDACJA NOWE MEDIA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA NOWE MEDIA FUNDACJA 2008-06-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁAWSKA 39/30 02-508 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
118-195-73-10 141485525 0000308612
KRS 0000308610 - TOWER MANAGEMENT EAST SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TOWER MANAGEMENT EAST SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MSZCZONOWSKA 2 02-337 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-242-46-82 141323389 0000308610
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Koszalin HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Celiński Krzysztof, adwokat
radca prawny zachodniopomorskienotariusz zachodniopomorskiekomornik zachodniopomorskieagencja / skład celny zachodniopomorskieuczelnia prawnicza zachodniopomorskieprawnik zachodniopomorskieprawnikReklama